Oferte
Oferte

Que­er­Ca­fé în Karlsruhe

Marți
În fiecare a patra zi de luni din fiecare lună, între orele 17.00 și 19.00

Que­er­Ca­fé în Karlsruhe

Que­er­Ca­fé este un loc de întâl­ni­re des­chis pen­tru per­soa­ne­le LGBTIQ inter­națio­na­le din Karl­sru­he. Ofe­ră oca­zia de a cunoaș­te oameni noi, de a face schimb de idei și de a petre­ce timp cu alți homo­se­xu­ali inter­națio­nali. Ne întâl­nim, dis­cu­tăm, ne jucăm, mer­gem în excur­sii sau orga­ni­zăm eve­ni­men­te. Cei inte­re­sați pot tre­ce pe aco­lo, nu este nece­sa­ră nicio înregistrare.

Întâl­ni­ri­le au loc în fie­ca­re a patra zi de luni din lună, între ore­le 17.00 și 19.00. la sedi­ul ZeSIA (Sophien­str. 102, 76135 Karlsruhe).

Des­căr­ca­re flyer

Grupul țintă: (persoane queer internaționale din Karlsruhe și din împrejurimi)
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.