Oferte

Oferte

que­er­Ca­fé

Marți
În fiecare a patra marți a fiecărei luni, între orele 17:00 și 19:00

que­er­Ca­fé se adre­sea­ză migran­ți­lor și refu­gi­a­ți­lor LGBTIQ care doresc să cunoas­că alte per­soa­ne homo­se­xu­a­le din Karl­sru­he. Dorim să ini­ți­em schim­buri și să ofe­rim îndru­ma­re pe teme pre­cum: a fi un migrant sau refu­gi­at homo­se­xu­al în Ger­ma­nia, sce­na LGBTIQ din Karl­sru­he, iden­ti­ta­tea sexu­a­lă și de gen, outing, infec­ții cu trans­mi­te­re sexu­a­lă (ITS), dis­cri­mi­na­re și mul­te alte­le. Dacă sun­teți inte­re­sat, tre­ceți pe la noi!

Des­căr­cați flu­tu­rași

 

 

 

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
IBZ Karl­sru­he
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.