Пропозиції

Пропозиції

queerCafé

Вівторок
Кожен четвертий вівторок кожного місяця з 17:00 до 19:00

queerCafé спря­мо­ва­ний на ЛГБ­ТІК-мігран­тів та біжен­ців, які хочуть позна­йо­ми­ти­ся з інши­ми квір-людей у Карл­сруе. Ми хоті­ли б роз­по­ча­ти обмін і запро­по­ну­ва­ти реко­мен­да­ції щодо таких тем, як бути квір-мігран­том або біжен­цем у Німеч­чи­ні, ЛГБ­ТІК-сце­на в Карл­сруе, сексу­аль­на та ген­дер­на іден­ти­чність, про­гу­лян­ки, інфе­кції, що пере­да­ю­ться ста­те­вим шля­хом (ІПСШ), дис­кри­мі­на­ція тощо. Якщо вам ціка­во, про­сто заходьте!

Заван­та­жи­ти фла­єр

 

Цільова група:
Ця подія є безкоштовною

Організатор

Це автоматичний переклад. Просимо вибачення, якщо ви знайдете неправильне або невідповідне формулювання.