Hizmetler

Hizmetler

que­er­Ca­fé

Salı
Her ayın dördüncü Salı günü saat 17:00 - 19:00 arası

que­er­Ca­fé, Karls­ru­he­’­de­ki diğer que­er insan­lar­la tanış­mak iste­yen LGBTIQ göç­men­le­re ve mül­te­ci­le­re yöne­lik­tir. Deği­şim baş­lat­mak ve reh­ber­lik sun­mak isti­yo­ruz que­er bir göç­men veya mül­te­ci olmak gibi konu­lar hak­kın­da Alman­ya, Karls­ru­he­’­de­ki LGBTIQ sah­ne­si, cin­sel ve cin­sel kim­lik, dış­lan­ma, cin­sel yol­la bula­şan enfeksiyonlar
(CYBE), ayrım­cı­lık ve daha faz­la­sı. Eğer ilgi­le­ni­yor­sa­nız, Sade­ce uğrayın!

Bro­şür­le­ri indirin

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
IBZ Karls­ru­he
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.