Oferte

Oferte

Plat­for­ma de traducători

pen­tru migranți

Pro­iec­tul Plat­for­ma de inter­preți al ora­șu­lui Karl­sru­he a înce­put în mar­tie 2015 și este finan­țat de Biro­ul de Inte­gra­re al ora­șu­lui (Büro für Integration).
Prin anga­ja­rea de inter­preți volun­tari, li se ofe­ră per­soa­ne­lor cu ori­gini migra­țio­na­le un ser­vi­ciu gra­tu­it pen­tru a depăși posi­bi­le­le bari­e­re ling­vis­ti­ce în timp ce comu­ni­că cu, de exem­plu, insti­tu­ții de învățământ.
Sco­pul pro­iec­tu­lui este de a pro­mo­va șanse ega­le și edu­ca­ție pen­tru per­soa­ne­le cu ori­gini migraționale.

Flyer de des­căr­cat

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit
Gul­zat Chomoev
Inter­na­tio­na­ler Bund
Sche­ffels­tr. 11, 76135 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.