Oferte

Oferte

Per­spec­ti­va Acum! Plus

Miercuri 17:00 - 19:00

Con­tact și îndru­ma­re pen­tru tine­rii refugiați

Pro­iec­tul se adre­sea­ză tine­ri­lor imi­granți (14–27 de ani), în spe­cial mino­ri­lor neîn­so­țiți. Ofe­ră tuto­ri­a­le unu-la-unu, con­tact cu cole­gii și orien­ta­re în carie­ră, pre­cum și aju­tor și îndru­ma­re pen­tru voluntari.

Pro­gram de birou: mier­curi 17:00 — 19:00

Flyer de des­căr­cat

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Ana Bolaños
Internationales Begegnungszentrum Karlsruhe e.V. (ibz)
Kaiserallee 12d, 76133 Karlsruhe

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.