Oferte

Oferte

Biro­ul de con­su­la­ție pen­tru vii­to­rii stu­denți cu sta­tut de refugiat/migrant

Joi 14:00 - 16:00

Biro­ul de con­su­la­ție pen­tru vii­to­rii stu­denți cu sta­tut de refugiat/migrant

Sun­teți inte­re­sat să stu­di­ați în Ger­ma­nia? În cadrul ore­lor de con­sul­ta­ții vă răs­pun­dem la întrebări.
Vă rugăm să vă asi­gu­rați că aveți docu­men­te­le pre­gă­ti­te pen­tru programare:

  • Lim­ba
  • Cer­ti­fi­ca­te șco­la­re și universitare
  • Per­mis de ședere

📧 Con­sul­ta­ții online
În fie­ca­re joi,
între ore­le 14:00 și 16:00.
Pro­gra­mări prin e‑mail

🗣️ Con­sul­ta­ții față în față
Între ore­le 14:00–16:00 la Ade­nau­er­ring 2
clă­di­rea 50.20, came­ra 005

📌
Date 2024:

01. & 05. Februarie
07. & 21. Martie
04. & 18. Aprilie
02. & 16. Mai
06. & 20 iunie
04. & 18. Iulie
01. August
19. Septembrie
10. & 17. Octombrie
07. & 21. Noiembrie
05. și 19 decembrie

Grupul țintă: (Studenți cu statut de refugiat/migrant)
Acest eveniment este gratuit
Danie­la von Rüden
Inter­na­tio­nal Stu­dents Offi­ce (IStO) / Gebäu­de 50.20, Raum 005
Ade­nau­er­ring 2, 76131 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.