Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (5/10)

Biro­ul de con­su­la­ție pen­tru vii­to­rii stu­denți cu sta­tut de refugiat/migrant

Thursday, 2 March 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 13 April 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 4 May 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 1 June 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 6 July 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 September 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 5 October 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 2 November 2023
14:00 - 16:00
Thursday, 7 December 2023
14:00 - 16:00

Biro­ul de con­su­la­ție pen­tru vii­to­rii stu­denți cu sta­tut de refugiat/migrant

Sun­teți inte­re­sat să stu­di­ați în Ger­ma­nia? În cadrul ore­lor de con­sul­ta­ții vă răs­pun­dem la între­bări. Vă rugăm să vă asi­gu­rați că aveți docu­men­te­le pre­gă­ti­te pen­tru întâl­ni­re (lim­ba, școala &
cer­ti­fi­ca­te uni­ver­si­ta­re, per­mis de ședere).

În fie­ca­re joi, între ore­le 14:00 și 16:00.
onli­ne, pro­gra­mări prin E‑Mail

Con­sul­ta­ții față în față

între ore­le 14:00–16:00 la Ade­nau­er­ring 2,

clă­di­rea 50.20, came­ra 005

 

 

Grupul țintă: (Studenți cu statut de refugiat/migrant)
Acest eveniment este gratuit
Danie­la von Rüden
Inter­na­tio­nal Stu­dents Offi­ce (IStO) / Gebäu­de 50.20, Raum 005
Ade­nau­er­ring 2, 76131 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.