Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Momen­te japo­ne­ze de plă­ce­re — Itadakimasu

Saturday, 18 March 2023
19:00 - 22:00

Sea­ra japo­ne­ză: ȚĂRI.OAMENI.DELICATESE

În aceas­tă sea­ră vă puteți bucu­ra de pre­pa­ra­te din bucă­tă­ria japo­ne­ză. Un mic grup va pre­găti pen­tru dum­ne­a­voas­tră deli­ca­te­se japo­ne­ze. Bucă­ta­rii și bucă­ta­rii serii vor fi apoi bucu­roși să se așe­ze la o masă cu dvs. de la ora 19.00, să mănân­ce, să bea și să schim­be idei des­pre mân­ca­re, gătit, Japo­nia și arta sa, cul­tu­ră sau mul­te alte subiecte.
Sea­ra va fi acom­pa­ni­a­tă muzi­cal de koto (har­pă japo­ne­ză). Îna­in­te de cină, bucu­rați-vă de o pre­le­ge­re des­pre arta cera­mi­că din Japonia.

Vă aștep­tăm la o sâm­bă­tă pli­nă de inspi­ra­ție și la momen­te de plă­ce­re pen­tru ochi, gust și auz. Cost: 25,00 €

Vă rugăm să rezer­vați masa la numă­rul de curs 231–30302 la vhs, iar con­fe­rin­ța la numă­rul de curs 231–30303.

Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit
ibz — EG, Großer Saal
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator