Oferte

Oferte

LERNBOX — KARLSRUHE

Marți 15:00 - 17:00
Vineri 15:00 - 17:00

Este nece­sa­ră înregistrarea

Înce­pem din nou în curte.

IN CELE DIN URMA!! ne putem întâl­ni acum din 15 iunie 2021.
ne întâl­nim din nou în cur­tea Ler­n­box-ului Flü­ch­tlin­gshil­fe Karl­sru­he eV — Alter Sch­la­ch­thof 59 ✅.
În Salon Res­so­ur­ce am ame­na­jat și câte­va spa­ții de învățare.
Întot­dea­u­na de marți până vineri — de la 15:00 — 18:00 sun­tem aco­lo pen­tru tine ✅.

Acom­pa­ni­a­men­tul în tan­de­mu­ri­le onli­ne va con­ti­nua să existe.

Vă rugăm să rețineți:

1) Este nece­sa­ră înre­gis­tra­rea pre­a­la­bi­lă cu programare:
Prin e‑mail la info@fluechtlingshilfe-karlsruhe.de sau la tele­fon: 0170–2921999.

2) Urmă­toa­re­le reguli se apli­că numi­rii în plus față de AHA:

PENTRU PROGRAMARI IN CAMERE:

TESTATE sau IMPUSE sau GENEZATE

PENTRU PROGRAMĂRI ÎN EXTERIOR:

Nu este nevo­ie de testare!

Sun­tem foar­te încân­tați să vă reve­dem pe toți!

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Gertrud Weber
Lernbox-Container im Hof des Menschenrechtszentrum
Alter Schlachthof 59, 76131 Karlsruhe

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.