Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (2/2)

Kick-off: Busi­ne­ss Lab by SINGA

Friday, 2 February 2024
18:00 până la
Sunday, 4 February 2024
12:00

Kick-off: Busi­ne­ss Lab by SINGA

Sun­teți nou în Ger­ma­nia și doriți să vă des­chi­deți pro­pria afa­ce­re? Busi­ne­ss Lab vă va spri­jini din 2 febru­a­rie 2024!
Aici puteți învă­ța de la men­tori cu expe­rien­ță și vă puteți dezvol­ta cu suc­ces pro­iec­tul. Bonus: cre­ați o rețea cu alți fon­da­tori care se află în ace­eași situ­a­ție ca și dumneavoastră.
Timp de 4 luni, Busi­ne­ss Lab vă oferă:
💻 Ate­li­e­re de lucru onli­ne cu experți,
🚀 sfa­turi individuale,
🌐 eve­ni­men­te comu­ni­ta­re și ofer­te spe­ci­a­le de la par­te­ne­rii noștri.
Așa că nu vei mai fi nici­o­da­tă sin­gur pe dru­mul spre auto-angajare!
👉 Apli­că acum gra­tu­it: https://singabusinesslab.de/business-lab-programm/

Pli­ant

Grupul țintă: (Femei și bărbați imigranți care au o idee de afaceri)
Acest eveniment este gratuit

Organizator