Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

Açı­lış: SIN­GA­’­dan Busi­ness Lab

Friday, 2 February 2024
18:00'e kadar
Sunday, 4 February 2024
12:00

Açı­lış: SIN­GA­’­dan Busi­ness Lab

Alman­ya­’­da yeni misi­niz ve ken­di iş yeri­ni­zi mi açmak isti­yor­su­nuz? Busi­ness Lab 2 Şubat 2024’ten iti­ba­ren sizi des­tek­le­yecek !
Bura­da dene­yim­li men­tor­lar­dan bir şey­ler öğre­ne­bi­lir ve pro­je­ni­zi başa­rıy­la geliş­ti­re­bi­lir­si­niz. Bonus: Sizin­le aynı durum­da olan diğer kuru­cu­lar­la ağ kurun.
4 ay boyun­ca Busi­ness Lab size şun­la­rı sunar:
💻 Uzman­lar­la çev­ri­mi­çi atöl­ye çalışmaları,
🚀 birey­sel tavsiye,
🌐 top­lu­luk etkin­lik­le­ri ve ortak­la­rı­mız­dan özel teklifler.
Böy­le­ce ser­best mes­lek sahi­bi olma yolun­da bir daha asla yal­nız kalmayacaksınız!
👉ŞİMDİ ücret­siz baş­vu­run: https://singabusinesslab.de/business-lab-programm/

El ila­nı

Hedef kitlesi: (İş fikri olan göçmen kadın ve erkekler)
Bu davet ücretsizdir

Organizatör