Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Expo­zi­ție și con­fe­rin­ță: Iran — Fețe­le independenței

Thursday, 16 February 2023
Exhibition until 16.03

Iran — Fețe­le independenței

Marie Tihon este un foto­jur­na­list inde­pen­dent din Bel­gia. Marie Tihon cre­de că foto­gra­fia poa­te faci­li­ta con­tac­tul între oameni și poa­te oferi o sce­nă pen­tru povești nești­u­te. În prin­ci­pal, foto­gra­ful docu­men­tea­ză lup­ta pen­tru drep­tu­ri­le feme­i­lor. În repor­ta­je­le sale, ea se con­cen­trea­ză asu­pra rezi­li­en­ței, a lup­tei pen­tru jus­ti­ție și a migra­ți­ei. În spe­cial, obiec­ti­vul ei este de a por­tre­ti­za oameni care lucrea­ză pen­tru schim­ba­re socială.

Expo­zi­ție până la 16.03.2023, ore­le de vizi­ta­re se fac pe bază de pro­gra­ma­re la 0721 89333710.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator