Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Eve­ni­ment de infor­ma­re pen­tru feme­i­le imigrante

Wednesday, 21 February 2024
09:00 - 12:00

Găsi­rea unui loc de muncă

Eve­ni­ment de infor­ma­re pen­tru feme­i­le imigrante

Cum pot găsi un loc de muncă?

 • Ce este for­ma­rea profesională?
 • Ce pro­fe­sii exis­tă? De ce am nevo­ie pen­tru ei?
 • Cum pot găsi ser­vi­cii de îngri­ji­re a copiilor?
 • Exis­tă pro­gra­me de uce­ni­cie cu frac­țiu­ne de normă?
 • Ce oport­u­ni­tăți de finan­ța­re există?
 • Unde pot obține recu­noaș­te­rea cali­fi­că­ri­lor mele?
 • Cum pot să-mi des­chid pro­pria afacere?În tim­pul eve­ni­men­tu­lui de infor­ma­re cu diverși experți, veți pri­mi răs­pun­suri la aces­te și alte între­bări în cadrul pre­zen­tă­ri­lor și la stan­du­ri­le de informare.
  Veți avea oca­zia să vă veri­fi­cați docu­men­te­le de can­di­da­tu­ră în mod pro­fe­si­o­nist și să vă faceți o foto­gra­fie (gra­tu­it!).

  👉🏼 Vă rugăm să veniți îmbră­cați corespunzător

  👉🏼 Înre­gis­tra­rea nu este necesară

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Frau Görl
Beru­fsIn­for­ma­tion­sZen­trum (Round buil­ding of the Employ­ment Agency)
Brau­er­stra­ße 10, 76135 Karl­sru­he

Organizator