Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Eve­ni­ment de edu­ca­ție și cultură

Saturday, 22 April 2023
16.30

Eve­ni­ment de edu­ca­ție și cultură

Aso­ci­a­ția Tine­ret fără fron­ti­e­re în Ger­ma­nia e.V. vă invi­tă cu drag la eve­ni­men­tul edu­ca­țio­nal și cul­tu­ral JoGD pe 22.04.2023 la ora 16:30 în Eli­sa­be­th Sel­bert Schu­le Ste­inhäu­ser­str. 25–27, 76135 Karlsruhe.

În cadrul eve­ni­men­tu­lui, JoGD vă va expli­ca des­pre pro­iec­te­le Eras­mus+ ante­ri­oa­re și vii­toa­re, cum ar fi Pic­tu­re of Envi­ron­ment.

Pro­gra­mul de des­fă­șu­ra­re a evenimentului:

17:00 Muzi­că instru­men­ta­lă live
17:10 Isto­ria JoGD și pre­zen­ta­rea dlui Rahimi
17:25 Pro­gra­mul Eras­mus+ de schimb de tineri
18:00 Pre­zen­ta­rea Aso­ci­a­ți­ei Cul­tu­ra­le Afgane
18:10 Dis­cur­sul invi­ta­ți­lor VIP
18:30 Joc surpriză
18:40 Muzi­că instru­men­ta­lă live
18:50 Grup de dans
19:00 Cina
19:45 Muzi­că live și petre­ce­re de închidere

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Eli­sa­be­th Sel­bert Schule 
Ste­inhäu­ser­str. 25–27, 76135 Karl­sru­he

Organizator