Oferte

Oferte

Curs de lim­ba germana

Luni 8:45 - 12:30
Marți 8:45 - 12:30
Joi 8:45 - 12:30

pen­tru părinți — cu îngri­ji­rea copiilor

Curs de ger­ma­nă pen­tru părinți cu îngri­ji­rea copi­i­lor. Biro­ul pen­tru Inte­gra­re al ora­șu­lui Karl­sru­he ofe­ră un curs de lim­ba ger­ma­nă pen­tru părinți cu îngri­ji­rea copi­i­lor înce­pând cu luna ianu­a­rie. Aceas­tă ofer­tă se adre­sea­ză în pri­mul rând părin­ți­lor care nu pot urma cur­su­ri­le de lim­bă, din cau­za lip­sei unui îngri­ji­tor pen­tru copii. Îngri­ji­rea copi­i­lor le per­mi­te părin­ți­lor să par­ti­ci­pe la cur­sul de ger­ma­nă. Par­ti­ci­pa­rea este posi­bi­lă și pen­tru părin­ții căro­ra nu li se per­mi­te să par­ti­ci­pe la un curs de integrare.
Cur­sul înce­pe pe 13 iulie și are loc de trei ori pe săp­tămâ­nă (cu excep­ția vacan­țe­lor școlare),
8.45 — 12.30
la Inter­na­tio­na­les Begeg­nun­szen­tum Karl­sru­he (ibz)
Vă rugăm să pro­gra­mați o întâl­ni­re personală
la tele­fon: 0721 133‑3840 sau
prin mail: buero.fuer.Integration@sjb.karlsruhe.de.

Flyer de des­căr­cat

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Sozi­al- und Jugen­d­be­hör­de – Büro für Integration
Inter­na­tio­na­les Begeg­nun­gs­zen­trum Karl­sru­he (ibz)
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.