Evenimente
Evenimente
Unele părți ale evenimentului au expirat (1/2)

Clo­ud — Ver­ni­sa­jul expoziției

Friday, 7 June 2024
19:00
Thursday, 1 August 2024

Clo­ud — Ver­ni­sa­jul expoziției

Ceea ce de obi­cei are loc în fun­dal sau în par­tea de sus a ima­gi­nii se mută în cen­tru și în prim-plan în lucră­ri­le Lanei Aro­ur: norii. Sunt instan­ta­nee deli­ca­te în nuan­țe pas­te­la­te. Ală­tu­ri de por­tre­te, ele repre­zin­tă prin­ci­pa­lul motiv al tână­ru­lui pic­tor. Ea pre­zin­tă o selec­ție a pei­sa­je­lor sale de nori la ibz.

Dura­ta expo­zi­ți­ei până la 01 august 2024
Orar de func­țio­na­re: prin aran­ja­ment pre­a­la­bil la 0721 89333710

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit
Nico­le Blaffert
ibz, EG, Großer Saal
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator