Događaji
Događaji
Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/2)

Oblak — Otvo­re­nje izložbe

Friday, 7 June 2024
19:00
Thursday, 1 August 2024

Oblak — Otvo­re­nje izložbe

Ono što se ina­če odvi­ja u poza­di­ni ili na vrhu sli­ke, u rado­vi­ma Lane Aro­ur pre­la­zi u sre­di­nu i prvi plan: obla­ci. To su deli­kat­ne foto­gra­fi­je u pas­tel­nim nijan­sa­ma. Oni su, uz por­tre­te, glav­ni motiv mla­dog sli­ka­ra. Ona poka­zu­je izbor svo­jih oblač­nih pej­za­ža na ibz‑u.

Tra­ja­nje izlož­be do 01. kolo­vo­za 2024
Rad­no vri­je­me: po pret­hod­nom dogo­vo­ru na 0721 89333710

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj je besplatan
Nico­le Blaffert
ibz, EG, Großer Saal
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator