Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/2)

Bulut — Ser­gi açılışı

Friday, 7 June 2024
19:00
Thursday, 1 August 2024

Bulut — Ser­gi açılışı

Lana Aro­ur­’un çalış­ma­la­rın­da genel­lik­le arka plan­da ya da res­min üst kıs­mın­da yer alan şey, orta­ya ve ön pla­na taşı­nı­yor: bulut­lar. Pas­tel ton­lar­da narin ens­tan­ta­ne­ler­dir. Port­re­le­rin yanı sıra, genç res­sa­mın ana moti­fi­dir­ler. İbz­’­de bulut man­za­ra­la­rın­dan bir seç­ki sergiliyor.

Ser­gi süre­si 01 Ağus­tos 2024 tari­hi­ne kadar
Çalış­ma saat­le­ri: 0721 89333710 adre­sin­den önce­den ran­de­vu alınarak

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsizdir
Nico­le Blaffert
ibz, EG, Gro­ßer Saal
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör