Oferte

Oferte

cjd-Chan­cen­ge­ber

Luni
Timp după aranjament
Vineri
Timp după aranjament

Adu­ce oame­nii și lucrul împreună

Noi ofe­rim:
— Însu­şi­rea lim­bii germane
— Ofer­te de orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă pen­tru părinți
— Ofer­te de coa­chi­ng pen­tru trai­ning part-time și pen­tru intra­rea în cali­fi­ca­re, stu­dii ulte­ri­oa­re și muncă
— Ser­vi­cii de asis­ten­ță în tim­pul for­mă­rii și angajării
Toa­te ofer­te­le sunt adap­ta­te migranților.

Flyer de des­căr­cat

Flyer de des­căr­cat

Flyer de des­căr­cat

Flyer de des­căr­cat

Flyer de des­căr­cat

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Anja Bosch
CJD Karlsruhe
Kaiserstraße 160-162, 76133 Karlsruhe

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.