Oferte
Oferte

Citeș­te-mi ceva! pen­tru copii

Miercuri 16:00 - 16:30

“Citeș­te-mi ceva!”

Kin­der- und Jugen­d­bi­bli­o­thek Karl­sru­he” ar dori să înde­pli­neas­că aceas­tă dorin­ță a mul­tor copii și să ofe­re o sesiu­ne de lec­tu­ră pen­tru copi­ii cu vâr­ste cuprin­se între 3 și 5 ani în fie­ca­re mier­curi după-ami­a­ză la ora 16.00.

📌 F ără înre­gis­tra­re

Grupul țintă: copii
Acest eveniment este gratuit
Kin­der- und Jugen­d­bi­bli­o­thek Karl­sru­he im Prinz-Max-Palais
Karls­tra­ße 10, 76133 Karl­sru­he

Organizator