Ponude

Ponude

Uče­nje njemačkog

Ponedjeljak
Vrijeme po dogovoru
Utorak
Vrijeme po dogovoru
Srijeda
Vrijeme po dogovoru
Četvrtak
Vrijeme po dogovoru
Petak
Vrijeme po dogovoru

Inte­gra­cij­ski teča­je­vi u Karlsruheu

Poma­že­mo vam s pri­ja­va­ma, odgo­va­ra­mo na pita­nja koja ima­te i pro­na­la­zi­mo odgo­va­ra­ju­ći inte­gra­cij­ski tečaj u Kar­l­sru­heu za vas.
Kon­tak­ti­raj­te nas za ter­min na tele­fon: 0721 133‑5727

Letak za pre­uzi­ma­nje

Letak za pre­uzi­ma­nje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.