Ponude

Ponude

Dje­čja joga na ibz‑u

Subota 11:00 - 12:00

Dje­čja joga na ibz‑u

Deut­s­ch Tür­kis­c­hes Fra­uen­por­tal Kar­l­sru­he nudi tečaj joge za dje­cu od 4 do 6 godi­na .
Nas­ta­vu će drža­ti uči­te­lji­ca joge Meral Aygün u pros­to­ri­ja­ma Tür­kis­c­her Elter­nve­re­in Kar­l­sru­he na ibz.

Dok su dje­ca na nas­ta­vi, mame će moći uži­va­ti ​​u mami­noj kavi

Od 13.01.2024
Cije­na: 5 € tjedno.

Letak

 

Ciljna skupina:
Ovaj događaj nije besplatan
ibz, Deut­s­ch Tür­kis­c­her Elter­nve­re­in Karlsruhe
Kaise­ral­lee 12 d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator