Događaji
Događaji

Ani­KA na “La Buta­ca” od Querfunka

Bes­plat­ni radio Quer­funk je 18. pro­sin­ca 2022. u emi­si­ji “La Buta­ca” izvi­jes­tio o našem dra­gom pro­jek­tu Ani­KA — Arri­ving in Kar­l­sru­he. Pozi­va­mo vas da pos­lu­ša­te intervju.

Pos­lu­šaj­te ovdje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan

Organizator