Etkinlikler
Etkinlikler

Quer­fun­k­’­tan “La Buta­ca” üze­ri­ne AniKA

18 Ara­lık 2022 tari­hin­de özgür rad­yo Quer­funk “La Buta­ca” prog­ra­mın­da sev­gi­li pro­je­miz Ani­KA — Arri­ving in Karls­ru­he hak­kın­da bir haber yayın­la­dı. Sizi röpor­ta­jı din­le­me­ye davet ediyoruz.

Bura­dan dinleyin

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir

Organizatör