Ponude
Ponude

Afro­dan­ce s Nickyjem

Utorak 18:30 - 20:00

Sva­kog prvog utor­ka u mje­se­cu pru­ža­mo vam pri­li­ku da upoz­na­te uzbud­lji­ve rit­mo­ve i dina­mič­ne ples­ne sti­lo­ve Afrike.
Ne pro­pus­ti­te pri­li­ku ste­ći nova pri­ja­telj­stva, umjet­nič­ki se izra­zi­ti i pos­ta­ti dio jedins­tve­nog kul­tur­nog iskus­tva – pri­dru­ži­te nam se!

Ciljna skupina: svi
Ovaj događaj nije besplatan
ibz, EG, Großer Saal
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator