Hizmetler
Hizmetler

Nicky ile Afrodance

Salı 18:30 - 20:00

Her ayın ilk Salı günü, size Afri­ka­’­nın heye­can veri­ci ritim­le­ri ve dina­mik dans stil­le­ri­ni tanı­ma fır­sa­tı sunuyoruz.
Yeni arka­daş­lar edin­me, ken­di­ni­zi sanat­sal ola­rak ifa­de etme ve eşsiz bir kül­tü­rel dene­yi­min par­ça­sı olma fır­sa­tı­nı kaçır­ma­yın — bize katılın!

Hedef kitlesi: hepsi
Bu davet ücretsiz değildir
ibz, EG, Gro­ßer Saal
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör