Događaji

Događaji

Neki slučajevi ovog događaja su gotovi (1/1)

Afrič­ka večer — moda, nakit, pre­da­va­nje i glazba

Saturday, 29 April 2023
19:30

Afrič­ka večer — moda, nakit, pre­da­va­nje i glazba

Pri­ka­zat će se moda iz Sene­ga­la i Ango­le te nakit iz Sene­ga­la i Gane. Pred­sta­vit će se pro­jekt „Zapad­na Afri­ka“. Uz glaz­be­nu prat­nju gru­pe “Nubi­an Family”.

Pri­jem uz šam­pa­njac od 19:00 sati

Ciljna skupina: ,
Ovaj događaj je besplatan
ibz, EG, Großer Saal
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Kar­l­sru­he

Organizator