Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

Afri­ka gece­si — moda, mücev­her, kon­fe­rans ve müzik

Saturday, 29 April 2023
19:30

Afri­ka gece­si — moda, mücev­her, kon­fe­rans ve müzik

Sene­gal ve Ango­la­’­dan moda ürün­le­ri ile Sene­gal ve Gana­’­dan mücev­her­ler ser­gi­le­necek. “Batı Afri­ka” pro­je­si sunu­la­cak­tır. “Nubi­an Family” gru­bu­nun müzik eşliğinde.

Saat 19:00’dan iti­ba­ren şam­pan­ya resepsiyonu

Hedef kitlesi: ,
Bu davet ücretsizdir
ibz, EG, Gro­ßer Saal
Kaise­ral­lee 12d, 76133 Karls­ru­he

Organizatör