Hizmetler

Hizmetler

Spor ara­cı­lı­ğıy­la sos­yal birliktelik

Her­kes için açık spor

Açık spor prog­ra­mı­nın bir par­ça­sı ola­rak Okul ve Spor Ofi­si, ortak­la­rıy­la işbir­li­ği için­de her­kes için çok çeşit­li spor etkin­lik­le­ri sunmaktadır.
— Ücret­siz ve kayıt olma­dan — sade­ce gelin ve katılın.
— Ken­di spor kıya­fe­ti­ni­zi getirin
— Ekip­man ücret­siz ola­rak sağlanmaktadır
‑Özel bir not içer­me­yen tek­lif­ler okul tatil­le­rin­de gerçekleşmez.

spor­lar ve zaman hak­kin­da daha faz­la bi̇lgi̇ i̇çi̇n lüt­fen bro­şü­re bakiniz.

Bro­şü­rü indirin

 

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Schul- und Sportamt
Blu­menst­ra­ße 2 a, 76133 Karlsruhe, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.