Etkinlikler
Etkinlikler
Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (2/2)

Pro­je­ni­zi finan­se etme­nin yol­la­rı­nı bulun

Friday, 12 April 2024
15 - 19 h
Saturday, 13 April 2024
9 - 17 h

Fikir Labo­ra­tu­va­rı — LiNK

Pro­je­ni­zi finan­se etme­nin yol­la­rı­nı bulun

 • Yemek­ler, ula­şım ve konak­la­ma dahildir

Bu iki gün boyun­ca sos­yal pro­je­le­rin finans­ma­nı hak­kın­da daha faz­la bil­gi edineceğiz:
Fran­sa, Alman­ya ve Avru­pa­’­da ne gibi fır­sat­lar var? Pro­je­niz için ne uygun olabilir?

Hedef­ler ve Program

 • Sos­yal pro­je­ler için finans­man hak­kın­da daha faz­la bil­gi edi­nin: kit­le­sel fon­la­ma, pro­je çağ­rı­la­rı ve mik­ro krediler
 • Uzman­lar ve dene­yim­le­ri­ni pay­la­şan kişilerle
 • Bir son­ra­ki başa­rı­lı finans­ma­nı­nız için ken­di stra­te­ji­ni­zi geliştirin
 • Ulus­la­ra­ra­sı kişi­ler­le ağ kurma
 • Straz­bur­g­’u ziya­ret ede­rek keşfedin

Eğer senin için

 • Bir giri­şim, bir der­nek, üze­rin­de çalı­şan bir sos­yal giri­şim gibi sos­yal veya katı­lım­lı bir pro­je­niz var veya bu pro­je­de yer alıyorsunuz
  sos­yal veya eko­lo­jik konular.
 • İçinde veya yakı­nın­da yaşı­yor­su­nuz: Stras­bo­urg, Karls­ru­he, Stutt­gart
 • İng­il­izce anlıyorsunuz

Sonun­da ne elde edeceksiniz

 1. Bir son­ra­ki fon ara­yı­şı­nız veya pro­je çağ­rı­sı­na katı­lı­mı­nız için bir strateji
 2. Birey­sel koç­luk seans­la­rı­na katıl­ma fırsatı.
 3. Bazı yeni bağlantılar!

KAYIT PROSEDÜRÜ

 1. 1 Nisa­n­’a kadar kayıt olun — SINIRLI YERLER!
 2. Pro­je­niz hak­kın­da daha faz­la bil­gi edin­mek için sizi arayacağız.
 3. Pro­je­niz uygun­sa, siz de varsınız!

🚅🏬 Se yahat ve otel mas­raf­la­rı tara­fı­mız­dan karşılanacaktır.
Çalış­ma dili: İng­il­izce. Alman­ca ve Fran­sız­ca çevi­ri­ler mümkündür.

Hedef kitlesi: (Bir sosyal projesi veya sosyal girişimi olan herkes)
Bu davet ücretsizdir
Juli­et­te & Tom
Impact Hub Karlsruhe
Kaiserstr. 97, 76133 Stras­bo­urg

Organizatör