Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

İsp­any­ol fil­mi “Las let­ras de Jordi”

Saturday, 17 December 2022
18:00

2019’dan İsp­any­olca film “Las let­ras de Jor­di” alt­ya­zı­lı. Süre yak­la­şık ola­rak. 70 dakika.
Ardın­dan Sine­ma­te­k­’in fuaye­sin­de film hak­kın­da 30 daki­ka­lık iki dil­li bir söy­le­şi; Kaiser­pas­sa­ge­’­da­ki Mek­si­ka res­to­ra­nı ‘El Taqu­ito­’­da kapanış.

Sinop­sis
Jor­di 51 yıl önce sereb­ral pal­si ile doğ­du. Ancak, ken­di­si­ni has­ta ola­rak gör­me­mek­te­dir. Konu­şa­ma­sa da kar­ton pano­su ara­cı­lı­ğıy­la soh­bet etme­ye çalı­şı­yor. Benim­le bu şekil­de ile­ti­şim kuru­yor. 21 yaşın­day­ken, Tan­rı­’­nın ken­di­siy­le ilk kez konuş­tu­ğu­nu his­set­ti. Ancak bugün, evi­ni ve aile­si­ni terk edip bir huzu­re­vi­ne taşın­dık­tan son­ra, Tan­rı­’­nın var­lı­ğı­nı his­set­mi­yor. Jor­di ses­siz­li­ği yüzün­den boş. Bu film, Tan­rı sev­gi­si ve özgür bir ada­mın söz­le­ri hakkındadır.

Kim­ler için? İsp­any­ol sine­ma­sı­nı ve film­le­ri­ni seven tüm sinemaseverler

 

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir
Dani­el Hassel
Kine­mat­hek Karlsruhe
Kaiser­pas­sa­ge 6, 76133 Karls­ru­he

Organizatör