Hizmetler

Hizmetler

Ame­ri­kan Kütüp­ha­ne­si Karlsruhe

Salı 14.00 - 18.00
Çarşamba 10.00 - 12.00 & 14.00 - 18.00
Pazartesi 14.00 - 18.00
Cuma 14.00 - 18.00
Pazartesi 10:00 -14:00

Ame­ri­kan Kütüp­ha­ne­si, Karls­ru­he­’­nin kuzey kesi­min­de bulu­nan İng­il­izce bir kütüp­ha­ne­dir. Karls­ru­he Şehir Kütüp­ha­ne­si­’­nin bir par­ça­sı­dır, bu neden­le kitap ödünç almak için sade­ce Karls­ru­he Şehir Kütüp­ha­ne­si­’n­den bir kütüp­ha­ne kar­tı­na ihti­ya­cı­nız var­dır. Bura­da 40.000’den faz­la med­ya — kitap­lar, DVD­’­ler, der­gi­ler, kon­sol oyun­la­rı vb. — tama­mı İng­il­izce ola­rak bulacaksınız.

Kitap­lar­dan daha faz­la­sı — Ame­ri­kan Kütüp­ha­ne­si her­kes için bir şey­ler içe­ren yıl­da 90’dan faz­la etkin­lik sunar: Çocuk­lar, genç­ler ve yetiş­kin­ler için düzen­li haf­ta­lık ve aylık tek­lif­le­re ek ola­rak, oku­ma­lar, kon­fe­rans­lar, kon­ser­ler ve ser­gi­ler gibi özel etkin­lik­ler de var­dır. . Gün­cel etkin­lik tak­vi­mi­ni kütüp­ha­ne­miz­de ve tabii ki web site­miz­de bulabilirsiniz.

Daha faz­la bil­gi için web site­le­ri­mi­zi ziya­ret edin:
www.american-library.de
www.stadtbibliothek-karlsruhe.de

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Ame­ri­ka­nisc­he Bib­li­ot­hek Karlsruhe 
Kana­l­weg 52 , 76149 Karls­ru­he (Nords­tadt)

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.