Ponude

Ponude

Ame­rič­ka knjiž­ni­ca Karlsruhe

Utorak 14.00 - 18.00
Srijeda 10.00 - 12.00 & 14.00 - 18.00
Ponedjeljak 14.00 - 18.00
Petak 14.00 - 18.00
Ponedjeljak 10:00 -14:00

Ame­rič­ka knjiž­ni­ca je knjiž­ni­ca na engle­skom jezi­ku u sje­ver­nom dije­lu Kar­l­sru­hea. Dio je Grad­ske knjiž­ni­ce Kar­l­sru­he, pa vam je za posud­bu knji­ga potreb­na samo iskaz­ni­ca za Grad­sku knjiž­ni­cu Kar­l­sru­he. Ovdje ćete pro­na­ći pre­ko 40.000 medi­ja — knji­ga, DVD-ova, časo­pi­sa, video igre itd. — sve na engleskom.

Više od knji­ga — Ame­rič­ka knjiž­ni­ca nudi više od 90 doga­đa­ja godiš­nje,  pone­što za sva­ko­ga: Osim redo­vi­tih tjed­nih i mje­seč­nih ponu­da za dje­cu, mla­de i odras­le, tu su i poseb­na doga­đa­nja poput čita­nja, pre­da­va­nja, kon­ce­ra­ta i izlož­bi . Aktu­al­ni kalen­dar doga­đa­nja može­te pro­na­ći u knjiž­ni­ci i narav­no na našoj web stranici.

Za više infor­ma­ci­ja posje­ti­te naše web stranice:

www.american-library.de
www.stadtbibliothek-karlsruhe.de

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Amerikanische Bibliothek Karlsruhe
Kanalweg 52, 76149 Karlsruhe (Nordstadt)

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.