Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Ziua inter­națio­na­lă împo­tri­va rasis­mu­lui 2022

Monday, 21 March 2022
19:30

cu
— un salut de dom­nul pri­mar Dr. Frank Mentrup
— o pre­le­ge­re pe tema rasis­mu­lui sus­ți­nu­tă de Flo­ren­ce Bro­kow­s­ki-She­ke­te, urma­tă de o dis­cu­ție cu publi­cul; Doam­na Bro­kow­s­ki-She­ke­te pro­vi­ne din Man­nhe­im, este autoa­rea și direc­to­rul unui dis­trict șco­lar, pri­ma per­soa­nă de culoa­re care a făcut acest lucru în Germania
— tru­pa The Bla­ck Sea Shi­pping Company
— discuții
Mode­ra­re: șefa Biro­u­lui Cul­tu­ral Domi­ni­ka Szo­pe și ofi­țer de inte­gra­re Meri Uhlig

Intra­re ora 19.00, intra­re libe­ră, se apli­că regu­la­men­tul Coro­na actual.

Pos­ter de des­căr­cat

 

Aceas­ta este o tra­du­ce­re auto­ma­tă. Ne cerem scu­ze dacă găsiți o for­mu­la­re inco­rec­tă sau inadecvată.

Grupul țintă: toate
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.