Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (8/8)

Tea­tru mul­ti­lingv cu supra­ti­tra­re — PINOCCHIO

Sunday, 3 December 2023
cu supratitrare în germană și engleză
Sunday, 17 December 2023
cu supratitrare în italiană și turcă
Sunday, 17 December 2023
cu supratitrare în ucraineană și rusă
Thursday, 28 December 2023
cu supratitrare în română și italiană
Friday, 29 December 2023
cu supratitrare în arabă și engleză
Friday, 29 December 2023
cu supratitrare în română și rusă
Sunday, 7 January 2024
cu supratitrare în arabă și turcă
Sunday, 7 January 2024
cu supratitrare în germană și ucraineană

Tea­tru mul­ti­lingv cu supra­ti­tra­re — PINOCCHIO

De la 6 ani
Dura­ta: 1h 15, fără pauză

Pie­sa noas­tră de fami­lie Pinoc­chio înce­pe cu nume­roa­se repre­zen­ta­ții de wee­kend și de vacan­ță în decem­brie la Kon­zer­tha­us Karlsruhe.

În acest fel, dorim să con­tri­bu­im la o mai mare par­ti­ci­pa­re și inclu­ziu­ne cul­tu­ra­lă și putem oferi fami­li­i­lor cu o isto­rie de migra­ție și imi­granți un pro­gram cul­tu­ral în tim­pul sezo­nu­lui fes­tiv și al vacan­țe­lor de Crăciun.

Info-Flyer des­pre Mehrsprachigen

🔖 S ervi­ci­ul de bile­te și abonamente

Grupul țintă: ,
Acest eveniment nu este gratuit
KONZERTHAUS Karl­sru­he
Fes­tpl. 9, 76137 Karl­sru­he

Organizator