Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Țări Oameni Deli­ca­te­se- Senegal

Saturday, 19 November 2022
ab 16:00

Țări Oameni Deli­ca­te­se- Senegal

În aceas­tă sea­ră vă puteți bucu­ra de un meniu din Sen­e­gal pre­gă­tit de un mic grup sub îndru­ma­rea lui Bet­ty Schin­d­ler. Bucă­ta­rii serii vor fi bucu­roși să stea la masă cu dum­ne­a­voas­tră, să mănân­ce, să bea și să vor­beas­că des­pre mân­ca­re, gătit, Sen­e­gal sau mul­te alte subiecte.
Sea­ra va fi acom­pa­ni­a­tă de muzi­că din Sen­e­gal. Aștep­tați cu nerăb­da­re o sea­ră pli­nă de inspi­ra­ție și deli­cii frumoase.

Înre­gis­tra­re la rubri­ca Țări Oameni Deli­ca­te­se — Sen­e­gal (vhs-karlsruhe.de)

16:00 | Curs de gătit

19:00 | Cină cu muzi­că din Senegal

Taxa de par­ti­ci­pa­re: 25€.

Coo­pe­ra­rea în cadrul cam­pu­su­lui edu­ca­țio­nal cu KONS, ibz și VHS

Grupul țintă:
Acest eveniment nu este gratuit
ibz — EG, Großer Saal 
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator