Oferte

Oferte

Reu­niu­nea feme­i­lor cre­a­ti­ve AWO

Vineri
o dată la două săptămâni, între orele 10-12 a.m.

Reu­niu­nea feme­i­lor cre­a­ti­ve AWO

Ai vrea să pic­tezi, să dansezi, să mergi la muzeu sau la tea­tru împre­u­nă într-un grup? Sun­teți inte­re­sați să vor­biți unul cu celă­lalt? Doriți să faceți yoga cu alte femei sau să par­ti­ci­pați la un tur ghi­dat al ora­șu­lui? Atunci vă invi­tăm cor­di­al la întâl­ni­rea noas­tră de femei!

Infor­ma­ții des­pre urmă­toa­re­le date pot fi obți­nu­te direct de la AWO-MBE.

Grupul țintă: (Femei cu antecedente de migrație în Karlsruhe)
Acest eveniment este gratuit

Organizator