Oferte

Oferte

QEW Bil­dun­gs­zen­trum — For­ma­re con­ti­nuă în dome­ni­ul ser­vi­ci­i­lor de securitate

Luni 08:30 - 15:00
Marți 08:30 - 15:00
Miercuri 08:30 - 15:00
Joi 08:30 - 15:00
Vineri 08:30 - 15:00

QEW Bil­dun­gs­zen­trum — For­ma­re con­ti­nuă în dome­ni­ul ser­vi­ci­i­lor de securitate

Ofe­rim cali­fi­ca­re și for­ma­re pro­fe­sio­na­lă supli­men­ta­ră în dome­ni­ul ser­vi­ci­i­lor de securitate:

  • § 34a GewO cunoș­tin­țe de spe­cia­li­ta­te 3 luni
  • § 34a Cunoș­tin­țe de spe­cia­li­ta­te GewO 6 luni (migra­ție)
  • Pro­tec­ție și secu­ri­ta­te certificate
  • Lucră­tor de ser­vi­ciu pen­tru pro­tec­ție și securitate
  • Spe­cia­list pen­tru pro­tec­ție și secu­ri­ta­te (reca­li­fi­ca­re 2 ani)

Curs de ger­man-/in­te­gra­re

  • De ase­me­nea, ofe­rim un curs de inte­gra­re(apro­bat de BAMF)
    De la A1 la B1 nivel de limbă
Grupul țintă: toate
Acest eveniment nu este gratuit
Frau Son­ja Gerhardt
QEW Bil­dun­gs­zen­trum
Bah­nho­fs­tr. 46, 76137 Karl­sru­he

Organizator