Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

MONDO pen­tru a merge

Saturday, 25 June 2022
13:15-18:30

MONDO — un fes­ti­val pen­tru toa­tă lumea face par­te și în acest an din Karl­sru­her Kul­tur­so­m­mer, sub con­du­ce­rea Karl­sru­her Mar­ke­ting und Event GmbH. Vom fi pe drum cu City­mo­bi­lul de la ora 13.15 — aprox. 18.30 în diver­se locuri din cen­trul ora­șu­lui. Lasă-te inspi­rat de dan­suri și muzi­că din întrea­ga lume. Săr­bă­to­riți împre­u­nă cu noi vari­e­ta­tea și diver­si­ta­tea ora­șu­lui nostru!
Ver­ni­saj la ora 13:15 în Frie­dri­chs­platz cu muzi­că mul­ti­cul­tu­ra­lă a gru­pu­lui Afia, ora 14:15. Mar­k­tplatz: dans Bol­lywood, Lasya Pri­ya, ora 15:15. Kro­nen­platz: Fol­clor mexi­can, Ade­li­tas Tapa­tias, cu un dis­curs de bun venit al pri­ma­ru­lui Dr. Frank Men­trup, 16:15 Frie­dri­chs­platz: Dan­suri gre­cești, Syl­lo­gos gone­on 17:15 Mar­k­tplatz: Capo­ei­ra, Aba­dá-Capo­ei­ra Karl­sru­he , 18:15 Frie­dri­chs­platz: Dan­suri lati­no-ame­ri­ca­ne, Wayra.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Verschie­de­ne Plät­ze in der Innenstadt
, Karl­sru­he

Organizator