Etkinlikler

Etkinlikler

Bu etkinliğin bazı bölümleri bitmiştir (1/1)

git­mek için MONDO

Saturday, 25 June 2022
13:15-18:30

MON­DO-her­kes için bir fes­ti­val bu yıl da Karls­ru­her Mar­ke­ting und Event Gmb­H­’­nin yöne­ti­min­de­ki Karls­ru­her Kul­tur­som­me­r­’in bir par­ça­sı. 13.15 — yakl. 18.30 şehir mer­ke­zin­de çeşit­li nok­ta­lar­da. Ken­di­ni­zi dün­ya­nın her yerin­den dans­lar­dan ve müzik­ten ilham alın. Şeh­ri­mi­zin çeşit­li­li­ği­ni ve çeşit­li­li­ği­ni bizim­le kutlayın!
Afia gru­bu tara­fın­dan çok kül­tür­lü müzik eşli­ğin­de Fri­ed­richsp­lat­z­’­da 13:15’te açı­lış, 14:15 Marktp­latz: Boll­y­wo­od dan­sı, Las­ya Pri­ya, 15:15 Kro­nenp­latz: Mek­si­ka folk­lo­ru, Ade­li­tas Tapa­ti­as, Lord Mayor Dr. Frank Ment­ru­p­’un kar­şı­la­ma konuş­ma­sıy­la, 16:15 Fri­ed­richsp­latz: Yunan dans­la­rı, Syl­lo­gos git­ti 17:15 Marktp­latz: Capo­e­ira, Aba­dá-Capo­e­ira Karls­ru­he, 18:15 Fri­ed­richsp­latz: Latin Ame­ri­ka dans­la­rı , Vayra.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Versc­hi­ede­ne Plät­ze in der Innenstadt
, Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.