Oferte

Oferte

Landsmannschaft of Germans from Russia

Con­si­li­e­re pri­vind migra­ția pen­tru imi­granți adulți (MBE)

Miercuri 09:00 - 12:00
Joi 13:00 - 17:00

Pen­tru imi­granți și fami­li­i­le lor

MBE se adresează:
– Migranți adulți în vâr­stă de 27 de ani și fami­li­i­le aces­to­ra cu sta­tut de rezi­den­ță pe ter­men lung la 3 ani de la sosire
– Migranți sub 27 de ani cu pro­ble­me tipi­ce pen­tru adulți
– Par­ti­ci­pan­ții la cur­su­ri­le de integrare
– Migranți care locu­iesc deja în Ger­ma­nia pen­tru o peri­oa­dă mai înde­lun­ga­tă cu o nevo­ie spe­cia­lă de ser­vi­cii de aju­tor pen­tru integrare
– Relo­ca­rea etni­ci­lor ger­mani și a fami­li­i­lor acestora

Spon­so­ri­zat de

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Anna Kas­ta­li­on, Anna Scheifel
LmDR e. V.
Sche­ffels­tr. 54, 76135 Karl­sru­he

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.