Hizmetler

Hizmetler

Landsmannschaft of Germans from Russia

Yetiş­kin göç­men­ler için göç danış­man­lı­ğı (MBE)

Çarşamba 09:00 - 12:00
Perşembe 13:00 - 17:00

Göç­men­ler ve aile­le­ri için

MBE adres­le­ri:
– Gel­dik­ten 3 yıl son­ra uzun süre­li ika­met sta­tü­sü­ne sahip 27 yaşın­da­ki yetiş­kin göç­men­ler ve aileleri
– Tipik yetiş­kin sorun­la­rı olan 27 yaşın altın­da­ki göçmenler
– Enteg­ras­yon sınıf­la­rı­nın katılımcıları
– Uyum yar­dım hiz­met­le­ri­ne özel ihti­yaç duyan ve daha uzun süre­dir Alman­ya­’­da yaşa­yan göçmenler
– Etnik Alman yeni­den yer­le­şim­ci­ler ve aileleri

Spon­sor­lu­ğun­da

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Anna Kas­ta­li­on, Anna Scheifel
LmDR e. V.
Schef­felstr. 54, 76135 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.