Evenimente

Evenimente

Unele părți ale evenimentului au expirat (1/1)

Dia­log culi­nar împo­tri­va rasismului

Friday, 24 March 2023
17:00 - 22:00

Vineri, 24 mar­tie, în sala mare a ibz va avea loc eve­ni­men­tul “Dia­log culi­nar împo­tri­va rasis­mu­lui”, orga­ni­zat de Fre­un­de für Frem­de, în cadrul Săp­tămâ­nii împo­tri­va rasis­mu­lui. Pen­tru acest eve­ni­ment este nece­sa­ră înscri­e­rea la 0721 84341 sau la freunde.fuer.fremde@gmx.de. Tot în con­tex­tul Săp­tămâ­ni­lor împo­tri­va rasis­mu­lui, Fre­un­de für Frem­de va orga­ni­za eve­ni­men­tul “Mis­cht euch ein — Geflü­ch­te­te beri­ch­ten mit enga­gi­er­ten Karlsruhern*innen, dur­ch sie einen Aus­bil­dun­gs- bzw. ein Arbe­it­splatz gefun­den haben” joi, 30.03.2023, ora 19.00, în sala mare a ibz.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
ibz — Karl­sru­he (im großen Saal)
Kai­se­ra­l­lee 12d, 76133 Karl­sru­he

Organizator