Oferte

Oferte

Bil­dun­gsre­gion Karlsruhe

Găsiți ofer­te edu­ca­țio­na­le online!

Pe plat­for­ma onli­ne a regiu­nii edu­ca­țio­na­le Karl­sru­he www.bildungsregion-karlsruhe.de puteți găsi ofer­te edu­ca­țio­na­le pen­tru dife­ri­te gru­puri țintă.

Subiec­te­le prin­ci­pa­le sunt:

Şcoa­lă
Profesie
Migrație
Cultură
Sport

 

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
Stadt Karlsruhe Bildungsbüro
Stadt Karlsruhe Bildungsbüro
Blumenstraße 2a, 76133 Karlsruhe

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.