Ponude

Ponude

Obra­zov­na regi­ja Karlsruhe

Pro­na­đi­te obra­zov­ne moguć­nos­ti online!

Na inter­net­skoj plat­for­mi obra­zov­ne regi­je Kar­l­sru­he www.bildungsregion-karlsruhe.de pro­na­ći ćete obra­zov­ne ponu­de za raz­li­či­te cilj­ne skupine.

Glav­ne teme su:

ško­la

posao

migra­ci­ja

kul­tu­ra

 sport

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Stadt Karlsruhe Bildungsbüro
Stadt Karlsruhe Bildungsbüro
Blumenstraße 2a, 76133 Karlsruhe

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.