Oferte

Oferte

AWO — Întâl­ni­rea părinților

Marți 8:30 - 11:30
Joi 8:30 - 11:30

inter­na­ţio­nal

Aceas­tă întâl­ni­re a părin­ți­lor are sco­pul de a vă oferi posi­bi­li­ta­tea de a intra în con­tact cu alți părinți. Spe­cia­liș­tii noș­tri cali­fi­cați și com­pe­tenți vor fi bucu­roși să vă ofe­re sfa­turi și asistență.

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.