Oferte

Oferte

Ate­li­er de învă­ța­re digi­ta­lă pen­tru lim­ba ger­ma­nă ca a doua limbă

Luni 16:30 - 18:30
Miercuri 16:30 - 18:30

vhs Karl­sru­he

La „Ate­li­e­rul nos­tru de învă­ța­re digi­ta­lă“ se poa­te par­ti­ci­pa gra­tu­it și fără înre­gis­tra­re pre­a­la­bi­lă de către toa­tă lumea.
Are loc luni și mier­curi de la 16.20 până la 18.20 în sala 311 din clă­di­rea prin­ci­pa­lă a VHS.

Ofer­te supli­men­ta­re veți găsi pe www.vhs-karlsruhe.de.

pen­tru toa­te genu­ri­le și pen­tru toa­te vârstele

gra­tu­it

Flyer de des­căr­cat

Grupul țintă:
Acest eveniment este gratuit
vhs Karlsruhe e.V.
vhs Karlsruhe e.V.
Kaiserallee 12e, 76133 Karlsruhe

Organizator

Aceasta este o traducere automată. Ne cerem scuze dacă găsiți formulări incorecte sau nepotrivite.