Ponude

Ponude

Radi­oni­ca digi­tal­nog uče­nja nje­mač­kog kao dru­gog jezika

Ponedjeljak 16:30 - 18:30
Srijeda 16:30 - 18:30

vhs Kar­l­sru­he (Puč­ka ško­la Karlsruhe)

 

Radi­oni­cu digi­tal­nog uče­nja mogu posje­ti­ti svi bes­plat­no i bez pret­hod­ne pri­ja­ve. Odr­ža­va se pone­djelj­kom i sri­je­dom od 16.20 do 18.20 sati u pros­to­ri­ji 311 u stu­dij­skoj kući puč­ke ško­le Karlsruhe.

 

Više ponu­da može­te pro­na­ći na www.vhs-karlsruhe.de

 

Let­ci za preuzimanje

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
vhs Karlsruhe e.V.
vhs Karlsruhe e.V.
Kaiserallee 12e, 76133 Karlsruhe

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.