Ponude

Ponude

Sato­vi kon­zul­ta­ci­ja Far­si i Dari

Petak 13:00 - 15:00

Savje­to­va­nje

 

Sva­kog pet­ka u Cen­tru za ljud­ska pra­va odr­ža­va se savje­to­va­nje na far­si­ju i dariju.

Za vri­je­me Coro­ne: savje­ti putem Whatsapp‑a i videopoziva.

 

Ciljna skupina:
Ovaj događaj je besplatan
Saeed Riaza­ti
Men­s­c­hen­rec­h­t­szen­trum
Dur­lac­her Allee 66, 76137 Kar­l­sru­he

Organizator

Ovo je automatski prijevod. Ispričavamo se ako smatrate da je riječ o netočnom ili neprikladnom tekstu.