Hizmetler

Hizmetler

vhs — Volkshochschule

vhs şun­la­rı sunar:

Dil kurs­la­rı
https://www.vhs-karlsruhe.de/programm‑1/deutsch/deutsch-als-fremdsprache.508

Enteg­ras­yon kursları
https://www.vhs-karlsruhe.de/programm‑1/deutsch/integration-bamf.514

İşle ilgi­li dil kursları

https://www.vhs-karlsruhe.de/programm‑1/deutsch/deufoev-deutsch-fuer-den-beruf.519

Haf­ta­lık sunu­lan kişi­sel değer­len­dir­me ve danışmanlık

https://vhs-karlsruhe.de/einstufung

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsiz değildir
Volks­hochsc­hu­le Karlsruhe
Kaise­ral­lee 12 e, 76133 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.