Hizmetler

Hizmetler

Ulus­la­ra­ra­sı Öğren­ci Merkezi

Pazartesi 10:00 - 14:00
Salı 10:00 - 14:00
Çarşamba 10:00 - 14:00
Perşembe 10:00 - 14:00
Cuma 10:00 - 14:00

Stu­di­eren­de­n­werk Karls­ru­he­’­de çalışıyor

Stu­di­eren­de­n­werk Karls­ru­he­’­de şun­la­rı yapabilirsiniz:

- dil bece­ri­le­ri­ni­zi geliş­ti­re­bi­le­ce­ği­niz bir Tan­dem Dil Orta­ğı bulun,
— yeni ülke­niz­de yolu­nu­zu bul­ma­nı­za yar­dım­cı ola­cak bir spon­sor ara­cı­lı­ğıy­la yar­dım bulun,
— ulus­la­ra­ra­sı akşam­lar­da diğer öğren­ci­ler­le bağ­lan­tı kurun.

Hedef kitlesi:
Bu davet ücretsizdir
Iris Buch­mann
Men­sa-Foyer der Men­sa Am Adenauerring
Ade­na­u­er­ring 7, 76131 Karls­ru­he

Organizatör

Bu otomatik bir çeviridir. Yanlış veya uygunsuz ifadeler bulursanız özür dileriz.